LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 80764 - Zakład produkcji żywności, w którym pracujesz, planuje wprowadzić nowy produkt na rynek. Który z ...
 • Pytanie nr 80771 - Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące rolnictwa ekologicznego.
 • Pytanie nr 80772 - Wskaż, które z poniższych praktyk jest najmniej zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego.
 • Pytanie nr 80775 - Podczas przechowywania produktów spożywczych, szczególnie ważne jest monitorowanie i kontrolowani...
 • Pytanie nr 80779 - Podczas oceny organoleptycznej produktów spożywczych, który z poniższych czynników jest najmniej ...
 • Pytanie nr 80781 - Który z poniższych czynników nie wpływa na wynik oceny organoleptycznej produktu spożywczego?
 • Pytanie nr 80792 - Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące metody utrwalania żywności przez mrożenie.
 • Pytanie nr 80798 - Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdr...
 • Pytanie nr 80804 - Podczas prowadzenia procesu produkcji wyrobów spożywczych, zauważyłeś, że temperatura w piecu do ...
 • Pytanie nr 80811 - Pracujesz na maszynie do produkcji soku pomarańczowego. Zauważyłeś, że sok jest zbyt gęsty. Który...
 • Pytanie nr 80813 - Co powinno być najważniejszym kryterium przy wyborze maszyny do produkcji wyrobów spożywczych?
 • Pytanie nr 80818 - Podczas obsługi maszyny do produkcji soków zauważasz, że sok nie jest odpowiednio filtrowany i za...
 • Pytanie nr 80833 - Załóżmy, że masz do zmagazynowania partię wyrobów gotowych, które wymagają przechowywania w tempe...
 • Pytanie nr 80836 - Rozważ następującą sytuację: Masz do przetransportowania małe ilości różnych produktów spożywczyc...
 • Pytanie nr 89003 - W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości surowców, które z poniższych działań jest wymagane ...
 • Pytanie nr 89027 - Zdecydowałeś się na magazynowanie surowców w różnych warunkach w zależności od ich charakterystyk...
 • Pytanie nr 89042 - Podczas przygotowywania surowców do produkcji wyrobów spożywczych, zidentyfikowano następujące ma...
 • Pytanie nr 89050 - Wybierz operację jednostkową, którą można zastosować do produkcji mleka UHT (Ultra High Temperatu...
 • Pytanie nr 89052 - Podczas produkcji dżemu, które z poniższych operacji jest najpierw przeprowadzane?
 • Pytanie nr 89059 - Załóż, że jesteś operatorem maszyn w przemyśle spożywczym i masz do wykonania zadanie polegające ...
 • Pytanie nr 89061 - Jesteś operatorem maszyn w przemyśle spożywczym i masz do wykonania zadanie polegające na produkc...
 • Pytanie nr 89063 - Otrzymałeś nową dokumentację techniczną dotyczącą produkcji soku pomarańczowego. W tabeli poniżej...
 • Pytanie nr 89065 - Podczas produkcji sera, zauważasz, że wilgotność wynosi 52%, podczas gdy w dokumentacji techniczn...
 • Pytanie nr 89071 - Podczas oceny organoleptycznej półproduktu zauważyłeś, że zapach różni się od tego, który jest ok...
 • Pytanie nr 89072 - Podczas produkcji wyrobów spożywczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego zauważa, ...
 • Pytanie nr 89078 - Rozważ następującą tabelę dotyczącą procesu produkcji chleba: Etapy procesu Urządzenia ...
 • Pytanie nr 89079 - Jesteś operatorem maszyn i urządzeń w fabryce przetwarzającej owoce. Które urządzenie wybierzesz ...
 • Pytanie nr 89082 - Podczas obsługi maszyny do produkcji wyrobów spożywczych, natknąłeś się na problem techniczny, kt...
 • Pytanie nr 89088 - Załóż, że maszyna do produkcji ciastek nagle przestaje działać. Jakie jest Twoje pierwsze działan...
 • Pytanie nr 89095 - Jaka jest najważniejsza procedura zarządzania jakością w trakcie obsługiwania maszyn i urządzeń s...
 • Pytanie nr 89097 - Zakładasz magazyn wyrobów gotowych dla nowej linii produkcji. Jaki będzie najważniejszy czynnik d...
 • Pytanie nr 89098 - Masz do przechowania w magazynie 3 różne rodzaje produktów: mrożonki, produkty suszone i świeże o...
 • Pytanie nr 89100 - Produkt Temperatura przechowywania Mięso -18°C Ser 5°C Chleb 25°C Na ...
 • Pytanie nr 89104 - PartiaData produkcji A2022-01-01 B2022-01-02 C2022-01-03 Zgodnie z tabelą powyżej, która ...
 • Pytanie nr 89106 - Co oznacza skrót FIFO w kontekście zarządzania magazynem?
 • Pytanie nr 89111 - Jaki jest główny cel prawidłowego wypełniania dokumentacji magazynowej podczas magazynowania wyro...
 • Pytanie nr 89113 - Masz do dyspozycji następujące dane dotyczące magazynowania wybranego produktu spożywczego: ...
 • Pytanie nr 89117 - Załóż, że pracujesz w magazynie wyrobów gotowych i musisz przetransportować paletę z produktami d...
 • Pytanie nr 89120 - Podczas pracy w magazynie wyrobów gotowych, musisz przenieść duże ilości produktów z jednego końc...
 • Pytanie nr 94338 - Podczas obsługi maszyny do produkcji soku pomarańczowego zauważyłeś, że maszyna pracuje wolniej n...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ