LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 97145 - Jako technik handlowiec, często musisz korzystać z różnych systemów sprzedaży. Które z poniższych...
 • Pytanie nr 97147 - Jako technik handlowiec, często musisz korzystać z różnych technologii informacyjnych. Które z po...
 • Pytanie nr 97152 - Załóż, że dwa kraje, A i B, handlują ze sobą. Kraj A ma wysokie koszty produkcji stali, podczas g...
 • Pytanie nr 97153 - Zinterpretuj poniższą tabelę, która przedstawia wydatki konsumentów na różne dobra w zależności o...
 • Pytanie nr 97154 - Załóż, że dochód gospodarstwa domowego wzrósł, a wydatki na dobra podstawowe (np. żywność) pozost...
 • Pytanie nr 97156 - Jakie są główne założenia prawa Engla?
 • Pytanie nr 97163 - Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne normy i ich cechy. Która z wymienionych cech n...
 • Pytanie nr 97164 - Wybierz, która z poniższych opcji najlepiej opisuje procedurę oceny zgodności w kontekście handlu...
 • Pytanie nr 97173 - Zakładasz sklep z odzieżą. Na podstawie danych demograficznych i ekonomicznych zdecydowałeś, że T...
 • Pytanie nr 97182 - Jaka jest najważniejsza korzyść płynąca z prowadzenia regularnej analizy rynku dla technika handl...
 • Pytanie nr 97193 - Załóż, że jesteś technikiem handlowcem i otrzymujesz budżet sprzedaży na kolejny kwartał. Dlaczeg...
 • Pytanie nr 97194 - Załóżmy, że prowadzisz działania handlowe dla firmy produkującej sprzęt AGD. W tabeli poniżej prz...
 • Pytanie nr 97196 - Jaki jest główny cel monitorowania realizacji budżetu sprzedaży?
 • Pytanie nr 97198 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej wyniki sprzedaży produktu X w ostatnich trzech kw...
 • Pytanie nr 97204 - Przygotowujesz raport sprzedażowy dla swojego szefa. W jakim formacie powinieneś go dostarczyć, a...
 • Pytanie nr 97208 - Przy monitorowaniu realizacji budżetu, zauważyłeś, że koszty są wyższe niż planowane. Jakie dział...
 • Pytanie nr 97211 - Miesiąc Planowane przychody Rzeczywiste przychody Styczeń 1...
 • Pytanie nr 97215 - Poniżej znajduje się tabela z danymi dotyczącymi sprzedaży w poprzednim kwartale. Które z poniższ...
 • Pytanie nr 97218 - Załóż, że prowadzisz działania sprzedażowe dla firmy produkującej oprogramowanie. Na podstawie po...
 • Pytanie nr 97239 - Jaki jest najważniejszy aspekt do rozważenia podczas ustalania warunków oferty handlowej?
 • Pytanie nr 97247 - Produkt Cena Dostępność Gwarancja Laptop XYZ 5000 zł...
 • Pytanie nr 97252 - Twoja firma wprowadza na rynek nowy produkt. Jakie działanie będzie najbardziej odpowiednie w kon...
 • Pytanie nr 97253 - Wypełniasz formularz umowy sprzedaży. Które z poniższych elementów jest niezbędny do prawidłowego...
 • Pytanie nr 97257 - Które z poniższych informacji są niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularza umowy sprzedaży...
 • Pytanie nr 97274 - Otrzymujesz dostawę towarów, które wymagają przechowywania w niskiej temperaturze. Jakie działani...
 • Pytanie nr 97280 - Produkt Kanał dystrybucji Samochody ? Żywność ...
 • Pytanie nr 97286 - Prowadzisz sklep z artykułami spożywczymi. Jakiego rodzaju zapasów towarowych powinieneś utrzymyw...
 • Pytanie nr 97291 - Jako technik handlowiec, musisz zdecydować o wyposażeniu magazynu. Które z poniższych urządzeń je...
 • Pytanie nr 97294 - Zgodnie z przepisami prawa, które z poniższych dokumentów należy przechowywać przez 5 lat?
 • Pytanie nr 97301 - Które z poniższych stwierdzeń dotyczących archiwizacji dokumentów handlowych jest prawdziwe?
 • Pytanie nr 97303 - Klient zgłosił reklamację na produkt, który kupił w Twoim sklepie. Przygotowujesz dokumentację re...
 • Pytanie nr 97306 - Klient zgłosił reklamację na produkt, który kupił w Twoim sklepie. W formularzu reklamacyjnym pod...
 • Pytanie nr 97314 - Klient zgłasza, że nie wie, jak zainstalować zakupiony produkt. Co powinieneś zrobić jako technik...
 • Pytanie nr 97325 - Przygotowujesz dokumentację do przeglądu finansowego swojego sklepu. Który z poniższych dokumentó...
 • Pytanie nr 97329 - Poniżej znajduje się tabela z danymi dotyczącymi kosztów produkcji pewnego produktu. Na podstawie...
 • Pytanie nr 97335 - Podczas inwentaryzacji zauważyłeś, że na magazynie jest więcej towaru niż wskazuje na to system. ...
 • Pytanie nr 97344 - Zinterpretuj wynik wskaźnika płynności bieżącej, który wynosi 1.5. Co to oznacza dla przedsiębior...
 • Pytanie nr 97347 - Co oznacza wskaźnik rentowności operacyjnej wynoszący 0.30?
 • Pytanie nr 106558 - Załóżmy, że posiadasz bazę danych o dostawcach w formacie tabeli. Które z poniższych informacji s...
 • Pytanie nr 106575 - Operacja gospodarczaRodzaj konta Zakup towarówAktywa obrotowe Sprzedaż towarów? Na jakim k...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ