LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 79528 - Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy reprezentuje interesy firm reklamowych na poziomie krajowym i m...
 • Pytanie nr 87235 - Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie kampanią reklamową dla nowego produktu. Które z poniższych d...
 • Pytanie nr 98884 - Zidentyfikuj, który z podmiotów gospodarczych zajmujących się reklamą odpowiada głównie za tworze...
 • Pytanie nr 98885 - Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje rolę agencji interaktywnej w procesie reklamowym.
 • Pytanie nr 98889 - Zidentyfikuj dział w agencji reklamowej, który jest odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie pomy...
 • Pytanie nr 98905 - Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem działu reklamy w dużym przedsiębiorstwie. Jakie działania p...
 • Pytanie nr 98906 - Jaki wpływ ma rozwój technologii na branżę reklamową i wyniki makroekonomiczne?
 • Pytanie nr 98907 - Określ wpływ reklamy na konkurencję na rynku.
 • Pytanie nr 98913 - Wybierz, która z poniższych strategii jest najbardziej skuteczna w kreowaniu popytu na usługi.
 • Pytanie nr 98917 - International Advertising Association (IAA) jest globalną organizacją branżową. Wybierz, które z ...
 • Pytanie nr 98922 - Jaki jest główny cel stosowania techniki remarketingu w kampanii reklamowej?
 • Pytanie nr 98925 - Wybierz prawidłową procedurę oceny zgodności stosowaną podczas realizacji zadań zawodowych w kont...
 • Pytanie nr 98928 - Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące procedur oceny zgodności w kontekście zarządzania kampa...
 • Pytanie nr 98930 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą różne normy związane z reklamą: Norma ...
 • Pytanie nr 98936 - Jaki jest główny cel stosowania norm i procedur oceny zgodności w zarządzaniu kampanią reklamową?...
 • Pytanie nr 98943 - Która z poniższych technik twórczego myślenia polega na zastanowieniu się, jakie problemy mogą wy...
 • Pytanie nr 98944 - Załóż, że jesteś kreatywnym dyrektorem kampanii reklamowej dla nowego produktu. Tworzysz zespół d...
 • Pytanie nr 98950 - Poniżej znajduje się tabela z informacjami na temat grupy docelowej dla Twojej kampanii reklamowe...
 • Pytanie nr 98954 - Zakładasz kampanię reklamową dla nowego produktu - ekologicznego detergentu do prania. Chcesz prz...
 • Pytanie nr 98956 - Produkt Typ komunikatu perswazyjnego Ubezpieczenie na życie Komunikat A Suplement...
 • Pytanie nr 98959 - Zakładasz kampanię reklamową dla produktu, który ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży. Wybierasz ...
 • Pytanie nr 98960 - Przygotowujesz kampanię reklamową dla firmy produkującej luksusowe zegarki. Który z poniższych sy...
 • Pytanie nr 98961 - Załóżmy, że planujesz kampanię reklamową dla firmy odzieżowej skierowaną do młodych dorosłych. Kt...
 • Pytanie nr 98963 - Planujesz kampanię reklamową dla firmy produkującej ekologiczne produkty do pielęgnacji ciała. Kt...
 • Pytanie nr 98973 - Które z poniższych działań jest zgodne z normami etycznymi w reklamie?
 • Pytanie nr 98975 - Poniżej znajduje się tabela z wynikami badań rynkowych na temat preferencji klientów dotyczących ...
 • Pytanie nr 98980 - Wykorzystaj poniższą tabelę do wyboru najlepszego argumentu dla kampanii reklamowej marki odzieżo...
 • Pytanie nr 98990 - Oblicz, ile wyniesie koszt kampanii reklamowej, jeżeli planujesz wydać 20% budżetu na reklamę w t...
 • Pytanie nr 98991 - Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do briefu reklamowego.
 • Pytanie nr 99008 - Podczas planowania kampanii reklamowej, które z poniższych czynników powinieneś uwzględnić przy w...
 • Pytanie nr 99018 - Jesteś menedżerem kampanii reklamowej dla nowego produktu. Jakie informacje powinieneś gromadzić ...
 • Pytanie nr 99023 - Które z poniższych narzędzi jest najbardziej przydatne do śledzenia i analizy wyników kampanii re...
 • Pytanie nr 99026 - Zarządzasz kampanią reklamową dla nowego produktu. W trakcie trwania kampanii otrzymujesz informa...
 • Pytanie nr 99052 - Jaką metodę analizy skuteczności kampanii reklamowej można zastosować, aby zrozumieć, jak użytkow...
 • Pytanie nr 99054 - Załóżmy, że prowadzisz kampanię reklamową dla produktu X. Po miesiącu działania kampanii otrzymuj...
 • Pytanie nr 99055 - Podczas analizy efektywności kampanii reklamowej, zauważyłeś, że koszt za kliknięcie (CPC) jest w...
 • Pytanie nr 99065 - Który z poniższych wskaźników nie jest brany pod uwagę podczas oceny skuteczności kampanii reklam...
 • Pytanie nr 99066 - Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w kontekście konkursu EFFIE?
 • Pytanie nr 99071 - Załóżmy, że prowadzisz kampanię reklamową dla nowego produktu. Po jej zakończeniu analizujesz wyn...
 • Pytanie nr 107157 - Załóż, że zarządzasz kampanią reklamową dla nowego produktu. Otrzymujesz informacje, że jeden z k...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ