LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105009 - Określ, który z poniższych standardów jest najważniejszy w zakresie elektroradiologii.
 • Pytanie nr 105014 - Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne techniki obrazowania medycznego wraz z ich pot...
 • Pytanie nr 105015 - Podaj, który z poniższych czynników ma największy wpływ na jakość usług z zakresu elektroradiolog...
 • Pytanie nr 105026 - Wskaż, które z poniższych objawów mogą wskazywać na potrzebę wykonania diagnostyki obrazowej w ce...
 • Pytanie nr 105033 - Zidentyfikuj, które z poniższych objawów są charakterystyczne dla choroby Alzheimera.
 • Pytanie nr 105040 - Pacjentka podczas badania radiologicznego wyraża swoje obawy dotyczące partnera, który jest agres...
 • Pytanie nr 105052 - Podczas wykonywania badania radiologicznego, pacjent niesłyszący zaczyna odczuwać silny ból. Jak ...
 • Pytanie nr 105053 - Gest Znaczenie Gest 1 Oddech Gest 2 Stop Gest 3 Mówić Gest 4 Szybko ...
 • Pytanie nr 105058 - Rozważ poniższe stwierdzenie: "Wskaźniki zdrowia są narzędziem, które pozwala ocenić stan zdrowia...
 • Pytanie nr 105059 - W kontekście promocji zdrowia, zidentyfikuj, który z poniższych działań jest przykładem profilakt...
 • Pytanie nr 105067 - Zidentyfikuj, które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe na temat badań przesiewowych.
 • Pytanie nr 105071 - W jakim celu technik elektroradiolog współpracuje z innymi specjalistami w zespole wielodyscyplin...
 • Pytanie nr 105072 - Podczas badania obrazowego technik elektroradiolog:
 • Pytanie nr 105074 - Wskaż, który z poniższych dokumentów jest najważniejszym źródłem norm dla technika elektroradiolo...
 • Pytanie nr 105075 - Podaj, które z poniższych stwierdzeń na temat normalizacji krajowej jest prawdziwe.
 • Pytanie nr 105077 - Wskaż, które z poniższych stwierdzeń na temat Polskiej Normy PN-EN 60601-1:2007 jest prawdziwe.
 • Pytanie nr 105082 - Nazwa normy Opis EN 60601-1 Bezpieczeństwo podstawowe i istotne cechy wydajności spr...
 • Pytanie nr 105090 - Poniżej przedstawiono tabelę z różnymi rodzajami dawek promieniowania. Wybierz prawidłowe stwierd...
 • Pytanie nr 105093 - Podczas wykonywania badania mammograficznego, technik elektroradiolog zastosował ochronę radiolog...
 • Pytanie nr 105096 - Wybierz prawidłowy opis zasady ALARA stosowanej w ochronie radiologicznej.
 • Pytanie nr 105099 - Podczas wykonywania badania rentgenowskiego pacjenta, który zgodnie ze skierowaniem lekarskim pow...
 • Pytanie nr 105115 - Pacjentka przyszła na mammografię. Po wykonaniu badania zauważasz, że na obrazie są widoczne biżu...
 • Pytanie nr 105116 - Po wykonaniu badania rentgenowskiego pacjenta, zauważasz, że na obrazie jest widoczny cień, który...
 • Pytanie nr 105120 - Rozpoznaj narząd na podstawie opisu: "Na obrazie radiologicznym widoczny jest narząd o kształcie ...
 • Pytanie nr 105121 - Na obrazie scyntygraficznym zauważasz strukturę o wydłużonym kształcie, położoną po prawej stroni...
 • Pytanie nr 105127 - Podczas badania rezonansem magnetycznym (MRI), pacjent jest umieszczany w silnym polu magnetyczny...
 • Pytanie nr 105142 - Środek kontrastowyZastosowanie A. Gadolin1. Badanie naczyń krwionośnych B. Ferumoxytol2. Bada...
 • Pytanie nr 105147 - Podczas wykonywania badań z zakresu medycyny nuklearnej, jaki jest główny cel podawania pacjentow...
 • Pytanie nr 105149 - Zakładasz, że jesteś technikiem elektrodiagnostyki medycznej i przygotowujesz obrazy wykonanych b...
 • Pytanie nr 105151 - Typ badania Obraz Rezonans magnetyczny Obraz A Radi...
 • Pytanie nr 105157 - Podczas przeprowadzania badania radiologicznego, zauważasz, że dane pacjenta są niekompletne. Jak...
 • Pytanie nr 105158 - Podczas przeprowadzania badania medycyny nuklearnej, zauważasz, że w bazie danych pacjenta brakuj...
 • Pytanie nr 105164 - Podczas wykonywania badania ultrasonograficznego, pacjent zgłasza uczucie dyskomfortu. Jak powini...
 • Pytanie nr 105169 - Podczas wykonywania badania elektrokardiograficznego (EKG), pacjent skarży się na uczucie dyskomf...
 • Pytanie nr 105173 - Podczas wykonywania badania spirometrycznego, technik zauważa, że wyniki są znacznie poniżej norm...
 • Pytanie nr 105176 - Podczas wykonywania ultrasonografii, zauważasz, że obraz jest niewyraźny i zawiera wiele artefakt...
 • Pytanie nr 105184 - Podczas wykonywania elektroencefalografii (EEG), zauważyłeś, że jedno z elektrod nie jest poprawn...
 • Pytanie nr 105198 - W trakcie leczenia radioterapią, technik elektro-radiolog musi monitorować pacjenta pod kątem sku...
 • Pytanie nr 105201 - Materiał Przeznaczenie Ołów Zabezpieczenie przed promieniowaniem Poduszki immobil...
 • Pytanie nr 107060 - Pierwiastek Rodzaj promieniowania Technet-99m Gamma Jod-131 Beta i Gamma Ra...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ