LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105614 - Komputer A -> Komputer B -> Komputer C -> Komputer D Na podstawie powyższego diagram...
 • Pytanie nr 105615 - Przyjrzyj się następującej tabeli, która przedstawia charakterystyki sieci synchronicznej i async...
 • Pytanie nr 105619 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą zależności między systemami liczbowymi: Sy...
 • Pytanie nr 105630 - SELECT * FROM Users WHERE Username = 'admin' AND Password = '123456' Załóżmy, że powyższ...
 • Pytanie nr 105637 - Rozważ następującą tabelę zawierającą różne oznaczenia norm: Norma Oznaczenie ...
 • Pytanie nr 105647 - Zidentyfikuj, który z poniższych fragmentów kodu HTML poprawnie tworzy link do strony www.example...
 • Pytanie nr 105655 - Czy możliwe jest jednoczesne korzystanie z różnych typów arkuszy stylów CSS na jednej stronie int...
 • Pytanie nr 105674 - Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zasady "72 dpi" jest prawdziwe?
 • Pytanie nr 105676 - Przygotowujesz grafikę dla strony internetowej, która ma być responsywna. Które z poniższych form...
 • Pytanie nr 105678 - Przygotowujesz grafikę dla strony internetowej, która ma być wyświetlana na różnych urządzeniach....
 • Pytanie nr 105683 - Rozważ poniższy fragment kodu HTML5, który wykorzystuje element multimedialny . <video co...
 • Pytanie nr 105684 - Dobierasz oprogramowanie do edycji obrazu ruchomego dla swojego projektu strony internetowej. Któ...
 • Pytanie nr 105697 - Rozważ następujący fragment kodu HTML: <table> <tr> <th>Imię</...
 • Pytanie nr 105702 - W procesie walidacji strony internetowej, odkryłeś, że niektóre linki na stronie są nieaktywne. K...
 • Pytanie nr 105703 - Podczas procesu optymalizacji strony internetowej, zauważyłeś, że strona ładuje się wolno. Które ...
 • Pytanie nr 105704 - Czym jest walidacja strony internetowej?
 • Pytanie nr 105709 - Przeanalizuj poniższy fragment kodu HTML: <div id="header"></div> <div id="hea...
 • Pytanie nr 105713 - Klient chce, aby jego strona była dostępna 24/7 i miała bardzo krótki czas ładowania. Który aspek...
 • Pytanie nr 105715 - Załóżmy, że posiadasz domenę "mojastrona.pl" i chcesz ją skierować na serwer o adresie IP "123.45...
 • Pytanie nr 105718 - Załóżmy, że masz stronę internetową "mojastrona.pl" i chcesz skonfigurować pocztę elektroniczną d...
 • Pytanie nr 105719 - Załóżmy, że masz stronę internetową "mojastrona.pl" i chcesz dodać rekord TXT dla weryfikacji wła...
 • Pytanie nr 105720 - Załóżmy, że stworzyłeś stronę internetową i chcesz ją opublikować. Z jakiego powodu warto byłoby ...
 • Pytanie nr 105724 - Czym jest CDN (Content Delivery Network) i dlaczego jest ważny podczas publikacji strony internet...
 • Pytanie nr 105726 - Rozważ następującą tabelę: ID Imię Nazwisko 1 Jan Kowalski 2 Anna Nowak ...
 • Pytanie nr 105736 - Przy aktualizacji bazy danych, co oznacza skrót ACID?
 • Pytanie nr 105737 - Które z poniższych poleceń SQL służy do dodawania jednego lub więcej rekordów do tabeli?
 • Pytanie nr 105739 - Załóż, że masz do czynienia z bazą danych MySQL i chcesz zaktualizować wartość w jednym z rekordó...
 • Pytanie nr 105745 - Rozważ następujący fragment kodu SQL: SELECT name, age FROM Employees WHERE age > 30 ORDE...
 • Pytanie nr 105747 - Jakie jest prawidłowe użycie klauzuli SQL "GROUP BY"?
 • Pytanie nr 105752 - Załóż, że masz plik CSV z danymi, które chcesz zaimportować do bazy danych SQL. Które z poniższyc...
 • Pytanie nr 105753 - Załóż, że masz tabelę "Klienci" z kolumnami Id, Imię, Nazwisko i Email. Chcesz zaimportować dane ...
 • Pytanie nr 105760 - Rozważ poniższy fragment kodu SQL: DROP TABLE IF EXISTS Students; Co dokładnie robi ten...
 • Pytanie nr 105765 - Załóżmy, że zarządzasz bazą danych sklepu internetowego. Otrzymałeś informację, że w jednym z rek...
 • Pytanie nr 105769 - Jako administrator bazy danych, musisz zapewnić, że dane są zawsze dostępne dla użytkowników. Któ...
 • Pytanie nr 105773 - Rozważ następujący fragment kodu w języku Python: def printMessage(msg = "Hello, world!"): ...
 • Pytanie nr 105775 - Rozważ następujący fragment kodu JavaScript: let element = document.getElementById('myElemen...
 • Pytanie nr 105776 - Jakiej metody użyjesz do dodania nowego elementu do DOM w JavaScript?
 • Pytanie nr 105779 - Rozważ następujący fragment kodu JavaScript: let element = document.getElementById('myElemen...
 • Pytanie nr 105792 - Podczas tworzenia aplikacji internetowej natknąłeś się na błąd, który powoduje, że strona nie jes...
 • Pytanie nr 105796 - Podczas debugowania kodu JavaScript w przeglądarce Chrome natknąłeś się na błąd "Uncaught TypeErr...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ