LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 128369 - Instalację wody zimnej z dolnym rozdziałem przedstawiono na rysunku
 • Pytanie nr 128370 - Na przedstawionym schemacie instalacji w budynku mieszkalnym cyfrą 1 oznaczono przewód wody
 • Pytanie nr 128371 - W instalacji wodociągowej należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy
 • Pytanie nr 128372 - Przedstawiona na rysunku złączka stosowana jest w instalacji wodociągowej wykonanej z rur
 • Pytanie nr 128373 - Minimalna średnica podejścia kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki z wanny to
 • Pytanie nr 128374 - Instalacja wodociągowa wykonana z rur miedzianych nie może być prowadzona
 • Pytanie nr 128375 - W instalacji wodociągowej w technologii zaprasowywania promieniowego mogą być łączone przewody wy...
 • Pytanie nr 128376 - W jaki sposób zapewnia się szczelność opisanego w ramce połączenia przewodów instalacji kanalizac...
 • Pytanie nr 128377 - Które przewody znajdujące się w łazience, ze względu na skraplanie pary wodnej na ich powierzchni...
 • Pytanie nr 128378 - Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji wody zimnej jest w...
 • Pytanie nr 128379 - Okresowa dezynfekcja termiczna instalacji wody ciepłej zapobiegająca rozwojowi bakterii Legionell...
 • Pytanie nr 128380 - Na podstawie rysunku określ minimalną odległość w rzucie poziomym urządzenia gazowego od gazomier...
 • Pytanie nr 128381 - Które urządzenia gazowe niezależnie od ich obciążeń cieplnych należy podłączyć na stałe do indywi...
 • Pytanie nr 128382 - Kanał wywiewny w kotłowni z kotłem gazowym na gaz ziemny powinien się znajdować
 • Pytanie nr 128383 - Na schemacie instalacji gazowej kurek główny jest oznaczony cyfrą
 • Pytanie nr 128384 - Narzędzia służące do połączenia rur miedzianych w technologii zaprasowywania to
 • Pytanie nr 128385 - Przewody gazowe nie mogą być prowadzone
 • Pytanie nr 128386 - W celu przyłączenia urządzeń gazowych do instalacji gazowej należy zastosować połączenia
 • Pytanie nr 128387 - Główną próbę szczelności instalacji gazowej stalowej przeprowadza się
 • Pytanie nr 128388 - W instalacji gazowej rury stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez nałożenie
 • Pytanie nr 128389 - Temperatura wody na zasilaniu w instalacji ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać
 • Pytanie nr 128390 - Elementem konsoli naczynia wzbiorczego przedstawionego na rysunku nie jest
 • Pytanie nr 128391 - Kotły kondensacyjne są urządzeniami opalanymi
 • Pytanie nr 128392 - Montaż uzbrojenia na miedzianych przewodach instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać za p...
 • Pytanie nr 128393 - Hydrometr w instalacji grzewczej montuje się na rurze
 • Pytanie nr 128394 - Który grzejnik można zamontować w gabinecie zabiegowym o podwyższonej aseptyce (higieniczności)?...
 • Pytanie nr 128395 - Przedstawione na rysunku narzędzia są potrzebne do montażu instalacji grzewczej z rur
 • Pytanie nr 128396 - Do wykonania kompensatora U-kształtnego w instalacji grzewczej z rur miedzianych Ø 22 należy użyć...
 • Pytanie nr 128397 - W celu zmniejszenia oporów powstałych w czasie osadzania rury PEX-AL-PEX na złączce zaciskowej st...
 • Pytanie nr 128398 - Urządzeniem kontrolno-pomiarowym stosowanym w instalacji grzewczej jest
 • Pytanie nr 128399 - W jakiej technologii wykonuje się połączenia rozłączne przewodów z miedzi?
 • Pytanie nr 128400 - Próba szczelności na zimno instalacji grzewczej zasilanej z kotła może być przeprowadzona, jeżeli...
 • Pytanie nr 128401 - W przypadku gdy przez okres 1,5 roku nie przewiduje się użytkowania instalacji grzewczej, najlepi...
 • Pytanie nr 128402 - Temperatura powietrza w pomieszczeniu mieszkalnym w okresie zimowym przy małej aktywności fizyczn...
 • Pytanie nr 128403 - Elementem regulacyjnym w instalacji wentylacyjnej mechanicznej jest
 • Pytanie nr 128404 - Którą kształtkę należy zastosować do połączenia rur wentylacyjnych, przesuniętych względem siebie...
 • Pytanie nr 128405 - Przedstawione na rysunku urządzenie jest stosowane w instalacji wentylacyjnej do
 • Pytanie nr 128406 - Przepustnice w komorze klimatyzacyjnej są montowane
 • Pytanie nr 128407 - Czas trwania próby szczelności instalacji klimatyzacyjnej z klimatyzatorem Split w budynku mieszk...
 • Pytanie nr 128408 - Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych w obiektach budowlanych powinno odbywać się co...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ