LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 19601 - Zaprawy gipsowe można stosować do
 • Pytanie nr 19602 - Która z wymienionych zapraw posiada najlepsze właściwości plastyczne?
 • Pytanie nr 19603 - Na podstawie danych zawartych w przedstawionej tabeli wskaż, ile piasku należy użyć do przygotowa...
 • Pytanie nr 19604 - Który sposób przygotowania klejowej zaprawy wapiennej jest zgodny z przedstawioną instrukcją prod...
 • Pytanie nr 19605 - Do wykonania zaprawy cementowo-wapiennej przygotowano 50 kg wapna. Ile cementu należy użyć do wyk...
 • Pytanie nr 19606 - Które kruszywo stosuje się do lekkich mieszanek betonowych?
 • Pytanie nr 19607 - Ile zaprawy tynkarskiej należy przygotować do wykonania tynku o grubości 1,5 cm na powierzchni 20...
 • Pytanie nr 19608 - Jaki jest łączny koszt (materiałów i robocizny) wykonania 5 m3 mieszanki betonowej, jeżeli materi...
 • Pytanie nr 19609 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 19610 - Konsystencję zapraw budowlanych należy sprawdzać za pomocą
 • Pytanie nr 19611 - Na rysunku przedstawiono ściankę murowaną z cegły
 • Pytanie nr 19612 - Przedstawiony na rysunku fragment muru tworzy ścianę
 • Pytanie nr 19613 - Na przedstawionym rysunku szerokość otworu okiennego z węgarkami, w świetle węgarków, wynosi
 • Pytanie nr 19614 - W przedstawiony na rysunku graficzny sposób oznacza się w dokumentacji projektowej beton
 • Pytanie nr 19615 - Jakie wiązanie cegieł w murze przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 19616 - Na którym rysunku przedstawiono lico muru, który wykonano w wiązaniu krzyżykowym?
 • Pytanie nr 19617 - Jaką izolację wykonano na fragmencie ściany przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 19618 - Izolację cieplną przegrody budowlanej w budynku mieszkalnym należy ułożyć po
 • Pytanie nr 19619 - Przedstawiony na rysunku pustak ceramiczny służy do wykonania
 • Pytanie nr 19620 - Do wykonania murowanych ścianek działowych o grubości do 12 cm, o jak najmniejszym ciężarze objęt...
 • Pytanie nr 19621 - Którą pacą należy wykonać tynk wypalany kategorii IVw?
 • Pytanie nr 19622 - Podczas murowania ścian działowych wewnętrznych o wysokości do 2,5 m nie można wykorzystać ruszto...
 • Pytanie nr 19623 - Łączna powierzchnia dwóch ścian o wymiarach 4,0 x 2,5 x 0,25 m, wykonanych z cegły ceramicznej pe...
 • Pytanie nr 19624 - Jeżeli norma zużycia cegieł kratówek do wymurowania 1 m2 ściany wynosi 50 sztuk, a jedna cegła ko...
 • Pytanie nr 19625 - Jakim rodzajem tynku jest tynk kategorii 0 tzw. "rapowany"?
 • Pytanie nr 19626 - Wielowarstwowy i różnobarwny tynk ozdobny, którego barwę rysunku wydobywa się poprzez zeskrobanie...
 • Pytanie nr 19627 - Jeżeli na rysunku wykonanym w skali 1:50 długość ściany przeznaczonej do tynkowania wynosi 15 cm,...
 • Pytanie nr 19628 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, wskaż najmniejszą dopuszczalną grubość jednowarstwowego ...
 • Pytanie nr 19629 - Do przygotowania zapraw tynkarskich, bez uprzednich badań składu i cech, można stosować wodę
 • Pytanie nr 19630 - Gładź tynków zewnętrznych można wykonać z zaprawy
 • Pytanie nr 19631 - Przedstawiony na rysunku sprzęt służy do
 • Pytanie nr 19632 - Którego rusztowania nie można wykorzystać do wykonania naprawy uszkodzonego tynku przy okapie na ...
 • Pytanie nr 19633 - Ile zaprawy należy przygotować do otynkowania sufitu o wymiarach 4,0 m x 5,0 m, jeżeli zużycie za...
 • Pytanie nr 19634 - Ile wyniesie łączne wynagrodzenie pracownika za otynkowanie 2 powierzchni po 50 m2 i 3 powierzchn...
 • Pytanie nr 19635 - W jaki sposób należy przygotować do tynkowania podłoże z cegły rozbiórkowej, zabrudzone sadzą i t...
 • Pytanie nr 19636 - Nałożenie tynku tradycyjnego na bardzo gładką powierzchnię może spowodować
 • Pytanie nr 19637 - O odwarstwieniu tynku od podłoża świadczy
 • Pytanie nr 19638 - W przedstawionym na rysunku remontowanym budynku należy wymienić następującą stolarkę drzwiową:...
 • Pytanie nr 19639 - W opisie technicznym projektowanego remontu w budynku zawarto informację, że do wszystkich robót ...
 • Pytanie nr 19640 - Brygada składająca się z 6 robotników pracowała przy rozbiórce budynku przez 5 dni roboczych po 8...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ