LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 23431 - Organem Inspekcji Weterynaryjnej nie jest
 • Pytanie nr 23432 - Znajdujący się na tuszy znak jakości zdrowotnej oznacza, że mięso
 • Pytanie nr 23433 - Choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczania to
 • Pytanie nr 23434 - Na podstawie wyciągu z ustawy określ, których zadań nie pełni Inspekcja Weterynaryjna.
 • Pytanie nr 23435 - Podczas standardowego badania poubojowego tusze i narządy wewnętrzne świń poddaje się procedurze...
 • Pytanie nr 23436 - Zdjęcie przedstawia kolczyk identyfikacyjny
 • Pytanie nr 23437 - Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej nie należy
 • Pytanie nr 23438 - Wykaz chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi rejestracji znajduje się w załączniku do
 • Pytanie nr 23439 - Ubój sanitarny to ubój zwierzęcia
 • Pytanie nr 23440 - Podczas transportu zwierzęta
 • Pytanie nr 23441 - Materiałem do badań w kierunku choroby Aujeszkyego jest
 • Pytanie nr 23442 - Tuberkulinizację bydła wykonuje się u zwierząt powyżej
 • Pytanie nr 23443 - Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ maksymalną obsadę cieląt o masie ok. 165 kg, jaką mo...
 • Pytanie nr 23444 - Czy koty podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie?
 • Pytanie nr 23445 - Bezpieczeństwo zdrowotne żywności zapewnia
 • Pytanie nr 23446 - Przedstawiony poniżej wzór paszportu dotyczy
 • Pytanie nr 23447 - Do badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody ma...
 • Pytanie nr 23448 - Numer siedziby stada podany jest na kolczyku
 • Pytanie nr 23449 - Dobra Praktyka Produkcyjna posiada skrót
 • Pytanie nr 23450 - System HACCP jako zagrożenie fizyczne żywności uznaje obecność
 • Pytanie nr 23451 - Dokument "Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju" wypełnia
 • Pytanie nr 23452 - Korzystając z wykresu, można stwierdzić, że po 25 dniach po oczyszczeniu szyb oświetlenie zmniejs...
 • Pytanie nr 23453 - Badanie przedubojowe wykonuje się
 • Pytanie nr 23454 - Treść przewodu pokarmowego zwierząt rzeźnych jest materiałem
 • Pytanie nr 23455 - Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie kontrolują
 • Pytanie nr 23456 - Do badania w kierunku BSE pobiera się próby od bydła poddanemu normalnemu ubojowi w wieku powyżej...
 • Pytanie nr 23457 - Badanie mięsa na obecność włośni jest obowiązkowe po uboju
 • Pytanie nr 23458 - Krowa złamała nogę. Aby uratować wartość rzeźną zwierzęcia należy
 • Pytanie nr 23459 - Jeśli materiał kategorii 3 miał kontakt z SRM, to
 • Pytanie nr 23460 - Badanie przedubojowe może być przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia w przypadku uboju
 • Pytanie nr 23461 - Przepływ powietrza mierzy się za pomocą
 • Pytanie nr 23462 - Zakaz szczepień obowiązuje przy
 • Pytanie nr 23463 - Użyte w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt określenie kwarantanna oznacza
 • Pytanie nr 23464 - Tuberkulinę podaje się
 • Pytanie nr 23465 - Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź...
 • Pytanie nr 23466 - Obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom ...
 • Pytanie nr 23467 - Mieszanka paszowa, zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe, która ze względu na specjalny sk...
 • Pytanie nr 23468 - Temperatura wody w sterylizatorach znajdujących się w rzeźni powinna wynosić co najmniej
 • Pytanie nr 23469 - Badanie danego stada bydła w kierunku brucelozy przeprowadza się
 • Pytanie nr 23470 - Mleko UHT to mleko, które zostało poddane działaniu

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ