LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 23711 - Pasza będąca produktem ubocznym przy produkcji oleju rzepakowego metodą wyciskania na zimno, w po...
 • Pytanie nr 23712 - Koza objawia niepokój, pobekuje, merda ogonem, stroszy włosy na grzbiecie, często oddaje mocz w m...
 • Pytanie nr 23713 - Zabieg pielęgnacyjny polegający na usuwaniu martwej sierści (trymowanie) wykonywany jest głównie...
 • Pytanie nr 23714 - Próbki do badania w kierunku BSE pobiera się z
 • Pytanie nr 23715 - Na rysunku przedstawiającym narządy wewnętrzne konia strzałka wskazuje
 • Pytanie nr 23716 - Jelito czcze jest częścią jelita
 • Pytanie nr 23717 - Przedstawiony na rysunku układ pokarmowy należy do
 • Pytanie nr 23718 - Rysunek przedstawia kształty szyi u koni. Kształt oznaczony literą b oznacza szyję
 • Pytanie nr 23719 - Na zdjęciu przedstawiono owcę rasy
 • Pytanie nr 23720 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 23721 - Niedobór żelaza w paszy może powodować
 • Pytanie nr 23722 - Niedobory witaminy E mogą powodować
 • Pytanie nr 23723 - Pies powinien mieć stały dostęp do
 • Pytanie nr 23724 - Do dyspozycji są: kosiarka, prasa zwijająca i owij arka bel folią. Słoneczna pogoda przewidywana ...
 • Pytanie nr 23725 - W celu przyśpieszenia rozwoju żwacza cielętom podaje się
 • Pytanie nr 23726 - Wysoki poziom mocznika w mleku krowim świadczy o błędzie żywieniowym polegającym na
 • Pytanie nr 23727 - Tężyczka pastwiskowa występuje u bydła na skutek niedoboru
 • Pytanie nr 23728 - U krów mlecznych najbardziej pożądane jest wymię
 • Pytanie nr 23729 - Według założeń do obrotu stada bydła, planowany wskaźnik wycieleń krów ze stanu początkowego szac...
 • Pytanie nr 23730 - Wskaż pasze, które należy dokupić.
 • Pytanie nr 23731 - Na terenie OSN pojemność płyty obornikowej powinna zapewnić przechowywanie obornika przez okres
 • Pytanie nr 23732 - Krowa została skutecznie unasienniona w dniu 15 stycznia. Planowany termin porodu to
 • Pytanie nr 23733 - Który organ kontroluje, czy gospodarstwo prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Pra...
 • Pytanie nr 23734 - Na rysunku przedstawiającym szkielet krowy strzałka wskazuje staw
 • Pytanie nr 23735 - Przedstawione na zdjęciu czochradło służy do zaspokajania potrzeb behawioralnych i pielęgnacyjnyc...
 • Pytanie nr 23736 - Buhaje poniżej 12. miesiąca życia powinny być prowadzone
 • Pytanie nr 23737 - Pomieszczeń o najwyższym natężeniu oświetlenia wymagają zwierzęta
 • Pytanie nr 23738 - Do produkcji mleka najlepiej nadają się kozy rasy
 • Pytanie nr 23739 - Najlepszym pokarmem dla cieląt w pierwszej dobie życia jest
 • Pytanie nr 23740 - Przygotowując do sprzedaży buhaja w wieku 18 miesięcy, należy go wyprowadzać na
 • Pytanie nr 23741 - Zabiegu trokarowania nie wykonuje się
 • Pytanie nr 23742 - Stosunek ruchomych części płodu (głowy, kończyn) do nieruchomych (tułowia) to
 • Pytanie nr 23743 - Lekarz weterynarii może wykonywać zabiegi sztucznego unasienniania
 • Pytanie nr 23744 - Do ras ojcowskich świń należy rasa
 • Pytanie nr 23745 - Żel inseminacyjny używany jest w celu
 • Pytanie nr 23746 - Przedstawiony na zdjęciu sprzęt służy do
 • Pytanie nr 23747 - Schemat genetycznego doskonalenia populacji zwierząt to
 • Pytanie nr 23748 - Do oznaczania ras bydła w zaświadczeniu unasienniania krowy stosuje się
 • Pytanie nr 23749 - Wykorzystywanie w sztucznym unasiennianiu buhajów pochodzących z państwa niebędącego członkiem Un...
 • Pytanie nr 23750 - Księga hodowlana dzieli się na

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ