LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 25351 - Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji znajduje się w ustawie
 • Pytanie nr 25352 - Najwyższym organem państwowej administracji weterynaryjnej w Polsce jest
 • Pytanie nr 25353 - Kontrolowanie jakości surowców pochodzenia zwierzęcego wwożonych na teren Polski z państw nienale...
 • Pytanie nr 25354 - Do chorób podlegających obowiązkowi zwalczania nie należy
 • Pytanie nr 25355 - Pracownikowi Inspekcji Weterynaryjnej uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli podmiotu podlegając...
 • Pytanie nr 25356 - Wilgotność powietrza w pomieszczeniu inwentarskim mierzy się
 • Pytanie nr 25357 - Jaka jest minimalna długość uwięzi, na której może być trzymany pies?
 • Pytanie nr 25358 - Kto wydaje pozwolenie na utrzymywanie lub prowadzenie hodowli psów ras uznanych za agresywne?
 • Pytanie nr 25359 - Na podstawie fragmentu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wskaż, kiedy najwcz...
 • Pytanie nr 25360 - Poniższe zdjęcie przedstawia stronę
 • Pytanie nr 25361 - Materiałem do badań w kierunku enzootycznej białaczki bydła jest
 • Pytanie nr 25362 - Kiedy posiadacz psa powinien zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie, jeżeli poprzednie szczepi...
 • Pytanie nr 25363 - Jak często zakład leczniczy dla zwierząt, wykonujący szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, jes...
 • Pytanie nr 25364 - Transportowi partii drobiu do ubojni towarzyszy dokument w postaci świadectwa
 • Pytanie nr 25365 - Które gatunki zwierząt są objęte obowiązkiem posiadania paszportu?
 • Pytanie nr 25366 - Obowiązkowi zwalczania podlega
 • Pytanie nr 25367 - Rolnik prowadzący chów trzody chlewnej musi prowadzić
 • Pytanie nr 25368 - Przedstawiony na zdjęciu kolczyk służy do identyfikacji
 • Pytanie nr 25369 - Bezpieczeństwo zdrowotne żywności zapewnia
 • Pytanie nr 25370 - Z każdej tuszy bydlęcej do SRM-ów zaliczane są
 • Pytanie nr 25371 - Na podstawie wyciągu z rozporządzenia określ maksymalną obsadę cieląt o masie ok. 165 kg jaką moż...
 • Pytanie nr 25372 - Tuberkulinizacja bydła to badanie monitoringowe w kierunku
 • Pytanie nr 25373 - Jak długo można trzymać psa na uwięzi?
 • Pytanie nr 25374 - Czy koty poddaje się obowiązkowemu szczepieniu p/wściekliźnie?
 • Pytanie nr 25375 - Odpoczynek przedubojowy bydła ma miejsce
 • Pytanie nr 25376 - Jeżeli w trakcie rozładunku na terenie rzeźni zostanie stwierdzone złamanie kończyny u zwierzęcia...
 • Pytanie nr 25377 - Badanie przedubojowe krowy można wykonać nie wcześniej niż
 • Pytanie nr 25378 - W trakcie badania przedubojowego zwierzęcia niemożliwe jest wykluczenie
 • Pytanie nr 25379 - Dobra Praktyka Higieniczna to
 • Pytanie nr 25380 - Obowiązkiem badania na obecność larw włośni objęte jest mięso
 • Pytanie nr 25381 - Płyn wytrawiający, używany do badania mięsa na obecność włośni, powinien mieć temperaturę
 • Pytanie nr 25382 - Minimalna temperatura w oborze dla krów utrzymywanych na uwięzi nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 25383 - Poubojowe próbki do badania w kierunku BSE pobiera się z każdej tuszy bydlęcej pochodzącej od zwi...
 • Pytanie nr 25384 - Próbki do badania w kierunku BSE pobiera się z
 • Pytanie nr 25385 - Miejsca predylekcyjne występowania wągrów bydlęcych w tuszy to
 • Pytanie nr 25386 - Chorobą podlegającą obowiązkowi monitorowania jest
 • Pytanie nr 25387 - Do odpadów kat.2 zalicza się
 • Pytanie nr 25388 - Technik weterynarii wykonujący badanie poubojowe tuszek drobiowych w chwili zauważenia zmian mogą...
 • Pytanie nr 25389 - Ile kilogramów preparatu potrzeba do przeprowadzenia dezynfekcji 2000 m2 podłogi pomieszczenia in...
 • Pytanie nr 25390 - W ognisku trwającej choroby zakaźnej stosuje się odkażanie

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ