LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 28271 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 28272 - Na zdjęciu przedstawiono owcę rasy
 • Pytanie nr 28273 - Na rysunku przedstawiającym szkielet krowy, strzałka wskazuje staw
 • Pytanie nr 28274 - Wskaż prawidłowy opis rysunku przedstawiającego układ wydalniczy konia.
 • Pytanie nr 28275 - Na rysunku przedstawiającym narządy wewnętrzne konia strzałka wskazuje
 • Pytanie nr 28276 - Jelito czcze jest częścią jelita
 • Pytanie nr 28277 - Przedstawiony na rysunku układ pokarmowy należy do
 • Pytanie nr 28278 - Rysunek przedstawia kształty szyi u koni. Kształt oznaczony literą b oznacza szyję
 • Pytanie nr 28279 - Koza objawia niepokój, pobekuje, merda ogonem, stroszy włosy na grzbiecie, często oddaje mocz w m...
 • Pytanie nr 28280 - Pasza będąca produktem ubocznym przy produkcji oleju rzepakowego metodą wyciskania na zimno, w po...
 • Pytanie nr 28281 - Niedobór żelaza w paszy może powodować
 • Pytanie nr 28282 - Niedobory witaminy E mogą powodować
 • Pytanie nr 28283 - Pies powinien mieć stały dostęp do
 • Pytanie nr 28284 - Do dyspozycji są: kosiarka, prasa zwijająca i owijarka bel folią. Słoneczna pogoda przewidywana j...
 • Pytanie nr 28285 - W celu przyśpieszenia rozwoju żwacza cielętom podaje się
 • Pytanie nr 28286 - Wysoki poziom mocznika w mleku krowim świadczy o błędzie żywieniowym polegającym na
 • Pytanie nr 28287 - Tężyczka pastwiskowa występuje u bydła na skutek niedoboru
 • Pytanie nr 28288 - U krów mlecznych najbardziej pożądane jest wymię
 • Pytanie nr 28289 - Według założeń do obrotu stada bydła, planowany wskaźnik wycieleń krów ze stanu początkowego szac...
 • Pytanie nr 28290 - Wskaż pasze, które należy dokupić.
 • Pytanie nr 28291 - Na terenie OSN pojemność płyty obornikowej powinna zapewnić przechowywanie obornika przez okres
 • Pytanie nr 28292 - Krowa została skutecznie unasienniona w dniu 15 stycznia. Planowany termin porodu to
 • Pytanie nr 28293 - Który organ kontroluje, czy gospodarstwo prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Pra...
 • Pytanie nr 28294 - Zabieg pielęgnacyjny polegający na usuwaniu martwej sierści (trymowanie) wykonywany jest głównie...
 • Pytanie nr 28295 - Przedstawione na zdjęciu czochradło służy do zaspokajania potrzeb behawioralnych i pielęgnacyjnyc...
 • Pytanie nr 28296 - Buhaje poniżej 12. miesiąca życia powinny być prowadzone
 • Pytanie nr 28297 - Pomieszczeń o najwyższym natężeniu oświetlenia wymagają zwierzęta
 • Pytanie nr 28298 - Do produkcji mleka najlepiej nadają się kozy rasy
 • Pytanie nr 28299 - Najlepszym pokarmem dla cieląt w pierwszej dobie życia jest
 • Pytanie nr 28300 - Przygotowując do sprzedaży buhaja w wieku 18 miesięcy, należy go wyprowadzać na
 • Pytanie nr 28301 - Zabiegu trokarowania nie wykonuje się
 • Pytanie nr 28302 - Stosunek ruchomych części płodu (głowy, kończyn) do nieruchomych (tułowia) to
 • Pytanie nr 28303 - Księga hodowlana dzieli się na
 • Pytanie nr 28304 - Do ras ojcowskich świń należy rasa
 • Pytanie nr 28305 - Żel inseminacyjny używany jest w celu
 • Pytanie nr 28306 - Przedstawiony na zdjęciu sprzęt służy do
 • Pytanie nr 28307 - Schemat genetycznego doskonalenia populacji zwierząt to
 • Pytanie nr 28308 - Do oznaczania ras bydła w zaświadczeniu unasienniania krowy stosuje się
 • Pytanie nr 28309 - Wykorzystywanie w sztucznym unasiennianiu buhajów lub ich nasienia, pochodzących z państwa niebęd...
 • Pytanie nr 28310 - Lekarz weterynarii może wykonywać zabiegi sztucznego unasienniania

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ