LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - PRÓBNY

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 3345 - Zarządzanie systemem logistycznym w sferze przepływu informacji wiąże się z
 • Pytanie nr 3346 - Pakowanie i oznakowanie wyrobów gotowych to czynności
 • Pytanie nr 3347 - Istotą logistyki jest integracja przepływów wszelkich zasobów w wymiarze czasu i przestrzeni, aby...
 • Pytanie nr 3348 - Największą zaletą transportu lotniczego jest
 • Pytanie nr 3349 - Wyspecjalizowana funkcja magazynu, polegająca na zestawieniu wyrobów nadchodzących z różnych zakł...
 • Pytanie nr 3350 - Poniższa tabela ilustruje pakiet usług logistycznych oferowanych przez
 • Pytanie nr 3351 - W systemie kodów kreskowych EAN Polska ma prefiks
 • Pytanie nr 3352 - Która z niżej podanych grup charakteryzuje zadania ekologistyki?
 • Pytanie nr 3353 - Udział czynności przeładunkowych w całości działań centrum logistycznego określają
 • Pytanie nr 3354 - Sklep komputerowy zakupił w hurtowni partie komputerów. Kopia faktury przedstawionej na rysunku j...
 • Pytanie nr 3355 - Jeżeli łączne koszty magazynowania w badanym okresie wynoszą 8000 zł, a wielkość obrotu magazynow...
 • Pytanie nr 3356 - W magazynie przedsiębiorstwa produkującego odzież na początku miesiąca stwierdzono zapas 5000 met...
 • Pytanie nr 3357 - Przedsiębiorstwo montuje samochody osobowe z elementów dostarczanych przez podwykonawców zewnętrz...
 • Pytanie nr 3358 - Dążąc do skrócenia czasu cyklu realizacji zamówień od dostawców, należy
 • Pytanie nr 3359 - Ustal średni miesięczny koszt magazynowania w trzech magazynach hurtowni obuwia, dysponując nastę...
 • Pytanie nr 3360 - Wypadki podczas pracy w magazynie mogą być spowodowane
 • Pytanie nr 3361 - Przedstawiony obok znak w przedsiębiorstwie logistycznym oznacza
 • Pytanie nr 3362 - Oceniając wybór trasy przemieszczania ładunku ze względu na czas przewozu, należy porównać czas p...
 • Pytanie nr 3363 - Przedsiębiorca, który w procesie świadczenia usług wprowadza odpady opakowaniowe na rynek, ma obo...
 • Pytanie nr 3364 - Pracownik podczas załadunku samochodu uległ wypadkowi z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Przed przy...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ