LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 23
Podczas wykonywania robót strzałowych, zastosowanie jakiego obwodu strzałowego jest preferowane, gdy celem jest minimalizacja wpływu drgań na otoczenie?

A.
B.
C.
D.