LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 6
Jaki jest wpływ temperatury na rezystancję przewodnika?

A.
B.
C.
D.