LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 16
Związkami pochodzenia roślinnego o działaniu przeczyszczającym są

A.
B.
C.
D.