LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 29
Postać leku przeznaczona wyłącznie do użytku zewnętrznego, to

A.
B.
C.
D.