LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 6
W jaki sposób należy postępować podczas obcinania paznokci u nóg podopiecznego?

A.
B.
C.
D.