LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Oblicz całkowitą masę wody, która wchodzi w skład leku sporządzonego zgodnie z receptą.
A.
B.
C.
D.