LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 27
Na podstawie wzoru i fragmentu tabeli dawek FP X oblicz jednorazową dawkę maksymalną Aciclovirum dla 4-letniego dziecka.
A.
B.
C.
D.