LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Granulacja, polegająca na unoszeniu cząstek substancji leczniczych i pomocniczych w prądzie ogrzanego powietrza i zwilżaniu roztworem lepiszcza, to przykład granulacji

A.
B.
C.
D.