LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 23
Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma poniższą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj", należy w wykropkowane miejsce wstawić
A.
B.
C.
D.