LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 4
Bioindykatory, gatunki o wąskim zakresie tolerancji względem niewielkiej liczby czynników ograniczających, wykorzystywane do określania zanieczyszczenia powietrza związkami siarki to

A.
B.
C.
D.