LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 34
Woda nadająca się do picia należy do klasy jakości

A.
B.
C.
D.