LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 34
Zastosowanie substancji poślizgowej przy sporządzaniu tabletek ma na celu

A.
B.
C.
D.