LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 11
W celu potwierdzenia tożsamości Collargolu według FP X należy wykonać badania jakościowe dotyczące obecności

A.
B.
C.
D.