LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 7
Formą przekazywania informacji o znaczącej sile oddziaływania na rynek, mającej na celu tworzenie reputacji firmy oraz dbałość o dobry jej wizerunek, społeczne zaufanie, akceptację i życzliwość wobec podejmowanych działań, jest

A.
B.
C.
D.