LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 8
Przedsiębiorstwo transportowe osiągnęło zysk z działalności operacyjnej w wysokości 56 000 zł. Koszty finansowe wynosiły 8 300 zł, a straty nadzwyczajne 4 400 zł. Pozostała kwota to dochód, od którego należy odprowadzić podatek w wysokości 19%. Jaką kwotę podatku musi zapłacić przedsiębiorstwo?

A.
B.
C.
D.