LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 29
Jeżeli wyniki analizy statystycznej pokazują, że od kilkunastu miesięcy systematycznie rośnie wskaźnik zleceń na realizację przewozów międzynarodowych, to tendencja wzrostu tego wskaźnika nazywana jest

A.
B.
C.
D.