LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 33
Wycisk u pacjenta, który w szczęce po stronie prawej ma usunięty ząb mądrości i siekacz, natomiast po stronie lewej nie ma siekaczy i kła, należy pobrać łyżką posiadającą

A.
B.
C.
D.