LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 11
Zasada współdziałania członków służb porządkowych i informacyjnych podczas zabezpieczania imprezy masowej z organami państwowymi powołanymi do ochrony porządku publicznego jest

A.
B.
C.
D.