LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
W urządzeniu przedstawionym na schemacie
A.
B.
C.
D.