LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 12
Przedsiębiorca zawarł umowę o dzieło na kwotę 2 500,00 zł z Michałem Kotem, który jest jednocześnie zatrudniony u niego na podstawie umowy o pracę. Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do wypłaty dla Michała Kota.
A.
B.
C.
D.