LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 9
Jesteś poproszony o sprawdzenie kondensatora oznaczonego jako "100µF". Określ, co oznacza ta wartość.

A.
B.
C.
D.