LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 36
Podaj, które z poniższych czynników może przyczynić się do niesamodzielności osoby starszej.

A.
B.
C.
D.