LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC7 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 32
Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące metody suszenia w procesie utrwalania żywności.

A.
B.
C.
D.