LOGOWANIE

TECHNIK ANALITYKTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉:

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 nazwy, poj臋cia i terminologi臋 z zakresu bada艅 analitycznych;
1.2. rozpoznawa膰 symbolik臋 stosowan膮 przy oznaczaniu substancji niebezpiecznych;
1.3. rozpoznawa膰 symbolik臋 chemiczn膮;
1.4. odczytywa膰 parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykres贸w i tablic chemicznych;
1.5. rozpoznawa膰 podstawowy sprz臋t laboratoryjny i okre艣la膰 jego przeznaczenie;
1.6. odczytywa膰 wykresy i diagramy ilustruj膮ce wyniki oblicze艅 i analiz;
1.7. ustala膰 szkodliwo艣膰 substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i 艣rodowiska na podstawie karty charakterystyk substancji niebezpiecznych;
1.8. rozr贸偶nia膰 podstawowe grupy drobnoustroj贸w na podstawie obraz贸w mikroskopowych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. sporz膮dza膰 bilans materia艂owy proces贸w chemicznych;
2.2. ustala膰 st臋偶enia roztwor贸w substancji bior膮cych udzia艂 w procesach chemicznych;
2.3. wykonywa膰 obliczenia zwi膮zane ze st臋偶eniami roztwor贸w i sk艂adem mieszanin;
2.4. sporz膮dza膰 wykresy i diagramy ilustruj膮ce wyniki oblicze艅 i analiz;
2.5. interpretowa膰 wyniki analiz ilo艣ciowych w odniesieniu do norm;
2.6. przewidywa膰 zmiany kierunku reakcji chemicznej w uk艂adzie wywo艂ane zmian膮 temperatury, ci艣nienia, st臋偶enia produkt贸w i substrat贸w;
2.7. dobiera膰 metod臋 ilo艣ciowego oznaczania substancji w zale偶no艣ci od ich w艂a艣ciwo艣ci;
2.8. ocenia膰 jako艣膰 produkt贸w na podstawie wynik贸w bada艅 analitycznych;
2.9. oblicza膰 wyniki bada艅 ilo艣ciowych z wykorzystaniem metod matematycznych i graficznych.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania bada艅 jako艣ciowych i ilo艣ciowych w laboratoriach chemicznych r贸偶nego typu;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania bada艅 jako艣ciowych i ilo艣ciowych w laboratoriach chemicznych r贸偶nego typu;
3.3. ustala膰 zasady u偶ytkowania i przechowywania odczynnik贸w i aparatury stosowanej w laboratoriach chemicznych r贸偶nego typu;
3.4. dobiera膰 spos贸b unieszkodliwiania odpad贸w wytwarzanych na stanowisku pracy;
3.5. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania bada艅 jako艣ciowych i ilo艣ciowych w laboratoriach chemicznych r贸偶nego typu;
3.7. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania bada艅 jako艣ciowych i ilo艣ciowych w laboratoriach chemicznych r贸偶nego typu.