LOGOWANIE

TECHNIK EKONOMISTATESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik ekonomista. Absolwent powinien umie膰:

 • Rozr贸偶nia膰 poj臋cia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa dzia艂alno艣ci gospodarczej, finans贸w i rachunkowo艣ci,
 • Rozr贸偶nia膰 formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych,
 • Rozr贸偶nia膰 techniki zarz膮dzania przedsi臋biorstwem,
 • Klasyfikowa膰 sk艂adniki maj膮tku (aktywa) jednostki gospodarczej i 藕r贸d艂a ich pochodzenia (pasywa),
 • Identyfikowa膰 wska藕niki dotycz膮ce zatrudnienia, gospodarki materia艂owej oraz sprzeda偶y w jednostce gospodarczej,
 • Rozr贸偶nia膰 metody amortyzacji 艣rodk贸w trwa艂ych,
 • Stosowa膰 zasady rachunkowo艣ci,
 • Identyfikowa膰 zadania instytucji finansowych, organ贸w administracji rz膮dowej, samorz膮du terytorialnego,
 • Interpretowa膰 wska藕niki analizy ekonomiczno-finansowej przedsi臋biorstwa,
 • Dobiera膰 metod臋 kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsi臋biorstwa,
 • Wskazywa膰 podzia艂 wyniku finansowego przedsi臋biorstwa w zale偶no艣ci od jego formy organizacyjno-prawnej,
 • Rozlicza膰 wyniki inwentaryzacji,
 • Oblicza膰 warto艣ci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe,
 • Analizowa膰 dokumenty zwi膮zane z zatrudnieniem, gospodark膮 materia艂ow膮 oraz organizacj膮 produkcji i sprzeda偶y w jednostce gospodarczej,
 • Interpretowa膰 informacje dotycz膮ce zdarze艅 i proces贸w gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Wskazywa膰 przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce na stanowiskach pracy technika ekonomisty,
 • Stosowa膰 zasady archiwizacji dokumentacji przedsi臋biorstwa oraz ochrony baz danych,
 • Wskazywa膰 zagro偶enia wynikaj膮ce z nieprzestrzegania przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas prac biurowych,