LOGOWANIE

TECHNIK KSI臉GARSTWA
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK KSI臉GARSTWA:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 poj臋cia i terminy z zakresu prawa i ekonomii;
1.2. rozr贸偶nia膰 zasady funkcjonowania ksi臋garni;
1.3. klasyfikowa膰 asortyment ksi臋garski wed艂ug uk艂ad贸w formalnych i rzeczowych;
1.4. rozr贸偶nia膰 藕r贸d艂a informacji ksi臋garskiej;
1.5. rozr贸偶nia膰 instrumenty marketingu, a w szczeg贸lno艣ci dzia艂ania i cele promocji;
1.6. rozr贸偶nia膰 formy sprzeda偶y i zap艂aty;
1.7. identyfikowa膰 formy i metody popularyzacji ksi膮偶ki;
1.8. charakteryzowa膰 kierunki i style r贸偶nych dziedzin sztuki.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. wskazywa膰 zasady etala偶u i kompozycji plastycznej w witrynach i wn臋trzu ksi臋garni;
2.2. analizowa膰 czynniki kszta艂tuj膮ce popyt;
2.3. wskazywa膰 zasady rozlicze艅 podatkowych i ubezpieczeniowych;
2.4. wskazywa膰 zadania instytucji finansowych i ubezpieczeniowych;
2.5. oblicza膰 i analizowa膰 podstawowe mierniki dzia艂alno艣ci handlowej;
2.6. analizowa膰 czynniki wp艂ywaj膮ce na efekty ekonomiczne ksi臋garni.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac w ksi臋garni;
3.2. wskazywa膰 przepisy prawa stosowane w ksi臋garstwie;
3.3. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac w ksi臋garni;
3.4. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w ksi臋garni.