LOGOWANIE

TECHNIK LE艢NIKARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LE艢NIK:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. odczytywa膰 informacje przedstawione w formie rysunk贸w, schemat贸w, wykres贸w, szkic贸w, map i opis贸w taksacyjnych;
1.2. stosowa膰 informacje zawarte w normach, instrukcjach i katalogach dotycz膮cych gospodarki le艣nej;
1.3. pos艂ugiwa膰 si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 oraz przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy w celu prawid艂owego wykonywania i nadzorowania prac i proces贸w technologicznych stosowanych w gospodarce le艣nej;
1.4. pos艂ugiwa膰 si臋 nazewnictwem, terminologi膮, oznaczeniami i symbolami zawartymi w instrukcjach, opisach taksacyjnych lasu, dokumentacji technicznej oraz literaturze dotycz膮cej gospodarki le艣nej, ochrony przyrody i ochrony 艣rodowiska;
1.5. okre艣la膰 warunki siedliskowe w kompleksie le艣nym oraz ocenia膰 mo偶liwo艣ci produkcji le艣nej na podstawie danych dla jednostek przyrodniczo-le艣nych (krainy, dzielnicy, mezoregionu);
1.6. okre艣la膰 jako艣膰 techniczn膮 drewna oraz mo偶liwo艣ci wykorzystania surowca drzewnego w gospodarce narodowej;
1.7. wskazywa膰 urz膮dzenia i maszyny stosowane w le艣nictwie;
1.8. rozpoznawa膰 gatunki ro艣lin, zwierz膮t i grzyb贸w wyst臋puj膮ce w lesie, r贸偶nicuj膮ce siedliskowe typy lasu, wa偶ne gospodarczo, powoduj膮ce uszkodzenia i szkody, podlegaj膮ce ochronie 艣cis艂ej i cz臋艣ciowej oraz rzadkie;
1.9. interpretowa膰 zasady gospodarki le艣nej z uwzgl臋dnieniem dominuj膮cych funkcji lasu oraz okre艣la膰 technologi臋 poszczeg贸lnych prac le艣nych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. przelicza膰 jednostki miar na jednostki stosowane w gospodarce le艣nej;
2.2. oblicza膰 mi膮偶szo艣膰 drzewostan贸w, pojedynczego drzewa stoj膮cego, drzewa 艣ci臋tego, sortymentu oraz warto艣膰 drewna;
2.3. oblicza膰 wydajno艣膰 maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w pracach le艣nych;
2.4. wykonywa膰 podstawowe pomiary geodezyjne, nanosi膰 pomiary granic dzia艂ek na gospodarcze mapy le艣ne, rejestrowa膰 powierzchnie zdarze艅 losowych (np. obszar wiatro艂om贸w);
2.5. sporz膮dza膰 rozliczenia zu偶ytych materia艂贸w i godzin pracy pracownik贸w oraz szacowa膰 koszty wykonania okre艣lonych prac le艣nych.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska i inne przepisy z zakresu le艣nictwa podczas wykonywania prac le艣nych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac le艣nych;
3.3. wskazywa膰 skutki nieprawid艂owej eksploatacji narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w pracach le艣nych;
3.4. stosowa膰 艣rodki i sprz臋t ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania prac le艣nych;
3.5. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac le艣nych.