LOGOWANIE

TECHNIK OBS艁UGI TURYSTYCZNEJTESTY OBOWI膭ZKOWE:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK OBS艁UGI TURYSTYCZNEJ:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik obs艂ugi turystycznej. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci
 • rozr贸偶nia膰 podstawowe poj臋cia i terminy stosowane w turystyce;
 • rozr贸偶nia膰 formy i rodzaje turystyki;
 • rozr贸偶nia膰 rodzaje i elementy produkt贸w turystycznych;
 • charakteryzowa膰 walory turystyczne Polski i wybranych region贸w turystycznych 艣wiata;
 • charakteryzowa膰 zagospodarowanie turystyczne region贸w Polski;
 • rozr贸偶nia膰 instrumenty marketingu;
 • wykorzystywa膰 informacje zawarte w informatorach i katalogach turystycznych, na planach, mapach geograficznych i turystycznych;
 • identyfikowa膰 potrzeby rynku turystycznego.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • sporz膮dza膰 dokumenty zwi膮zane z organizowaniem i sprzeda偶膮 produktu turystycznego oraz kompleksow膮 obs艂ug膮 klienta;
 • wskazywa膰 czynniki wp艂ywaj膮ce na popyt i poda偶 us艂ug turystycznych;
 • analizowa膰 krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
 • wskazywa膰 zadania podmiot贸w gospodarczych zwi膮zanych z obs艂ug膮 ruchu turystycznego;
 • wskazywa膰 zasady dzia艂ania biura podr贸偶y;
 • dobiera膰 dzia艂ania marketingowe, a w szczeg贸lno艣ci metody aktywizacji sprzeda偶y do rodzaju oferty.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • stosowa膰 przepisy prawa w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w procesie organizowania us艂ug turystycznych i dzia艂alno艣ci biura turystycznego;
 • stosowa膰 przepisy dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego;
 • stosowa膰 przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia dzia艂alno艣ci turystycznej;
 • rozpoznawa膰 zagro偶enia po偶arowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywa膰 艣rodki zapobiegawcze.