LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.14

Planowanie i realizacja imprez i us艂ug turystycznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.14
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 14

1. Planowanie i kalkulacja koszt贸w imprez i us艂ug turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG.14 - Ucze艅:
1) wykorzystuje wiedz臋 z zakresu geografii turystycznej Polski i 艣wiata;
2) korzysta z map geograficznych i innych 藕r贸de艂 informacji;
3) dobiera us艂ugi turystyczne do potrzeb klient贸w;
4) opracowuje programy imprez turystycznych;
5) sporz膮dza programy konferencji, kongres贸w, targ贸w i gie艂d turystycznych;
6) kalkuluje koszty us艂ug turystycznych;
7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;
8) ustala ceny imprez i us艂ug turystycznych;
9) sporz膮dza dokumentacj臋 dotycz膮c膮 kalkulacji imprez i us艂ug turystycznych.

2. Rezerwacja imprez i us艂ug turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG14 - Ucze艅:
1) dobiera us艂ugodawc贸w do realizacji imprez i us艂ug turystycznych;
2) dobiera najkorzystniejszy spos贸b ubezpieczenia uczestnik贸w ruchu turystycznego;
3) zamawia us艂ugi turystyczne;
4) prowadzi rezerwacj臋 imprez i us艂ug turystycznych;
5) dokonuje rezerwacji us艂ug on-line;
6) korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych stosowanych do obs艂ugi ruchu turystycznego;
7) opracowuje dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z zamawianiem us艂ug turystycznych.

3. Realizacja imprez i us艂ug turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG 14 - Ucze艅:
1) stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilota偶u wycieczek;
2) przestrzega zasad 偶ywienia uczestnik贸w ruchu turystycznego;
3) planuje i organizuje czas wolny klient贸w;
4) obs艂uguje imprezy turystyczne dla r贸偶nych grup klient贸w;
5) wsp贸艂pracuje z us艂ugodawcami w zakresie realizacji imprez i us艂ug turystycznych;
6) obs艂uguje konferencje, kongresy, targi i gie艂dy turystyczne;
7) przestrzega zasad obs艂ugi klienta;
8) sporz膮dza i prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 imprez i us艂ug turystycznych;
9) gromadzi dokumenty finansowe potwierdzaj膮ce realizacj臋 imprez i us艂ug turystycznych;
10) monitoruje przebieg realizacji imprez i us艂ug turystycznych.