LOGOWANIE

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMYKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik organizacji reklamy. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu marketingu, kompozycji, liternictwa i historii reklamy;
 • rozpoznawać metody badań rynkowych;
 • rozróżniać instrumenty i środki reklamy w zależności od celu oraz branży towarowej;
 • rozróżniać techniki i apele reklamowe;
 • rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • dobierać metody badań rynkowych oraz interpretować ich wyniki;
 • dobierać środki reklamy w zależności od celu reklamy, podmiotu, przedmiotu, środków finansowania, środków przekazu i metod oddziaływania na klienta;
 • dobierać apele i techniki reklamowe do celu reklamy, rodzaju produktu i segmentu, odbiorców;
 • dobierać kompozycję i technikę druku do publikacji reklamowej;
 • wskazywać zasady tworzenia środków reklamy;
 • wskazywać czynniki wpływające na skuteczność i efektywność reklamy.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, stosować ogólne przepisy prawa dotyczące reklamy jako instrumentu oddziaływania na społeczeństwo;
 • wskazywać przepisy prawa dotyczące działalności reklamowej;
 • stosować przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w działalności agencji reklamowej.