LOGOWANIE

TECHNIK ROLNIKTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik rolnik. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosowa膰 nazwy, definicje, poj臋cia i okre艣lenia u偶ywane w rolnictwie, a w szczeg贸lno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 ro艣linn膮 i zwierz臋c膮;
 • rozr贸偶nia膰 narz膮dy i uk艂ady oraz procesy 偶yciowe zachodz膮ce w organizmie zwierz臋cym;
 • rozpoznawa膰 grupy, gatunki i odmiany ro艣lin uprawnych oraz gatunki, typy u偶ytkowe i rasy zwierz膮t gospodarskich;
 • rozr贸偶nia膰 czynniki siedliska i zabiegi uprawowe wp艂ywaj膮ce na wzrost, rozw贸j i plonowanie ro艣lin uprawnych;
 • wskazywa膰 wymogi zootechniczne budynk贸w i pomieszcze艅 inwentarskich wp艂ywaj膮ce na zdrowie i produkcyjno艣膰 zwierz膮t gospodarskich;
 • rozpoznawa膰 nawozy i 艣rodki ochrony ro艣lin oraz sposoby ich stosowania w procesach produkcji rolniczej;
 • wskazywa膰 normy i sposoby przygotowywania oraz stosowania pasz w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich;
 • rozpoznawa膰 chwasty, szkodniki oraz choroby ro艣lin uprawnych i zwierz膮t gospodarskich;
 • rozr贸偶nia膰 pojazdy, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane w produkcji rolniczej.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • dobiera膰 gatunki i odmiany ro艣lin uprawnych do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego z uwzgl臋dnieniem zasad zmianowania ro艣lin;
 • dobiera膰 gatunki i rasy zwierz膮t gospodarskich do rodzaju i wielko艣ci produkcji;
 • dobiera膰 zabiegi uprawowe oraz metody ochrony ro艣lin uprawnych;
 • ustala膰 zapotrzebowanie na sk艂adniki pokarmowe i okre艣la膰 dawki pokarmowe dla poszczeg贸lnych grup zwierz膮t;
 • dobiera膰 zabiegi piel臋gnacyjne zwierz膮t do warunk贸w produkcji;
 • wskazywa膰 normy jako艣ciowe produkt贸w rolniczych oraz zasady bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci;
 • dobiera膰 pojazdy, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do produkcji rolniczej;
 • dobiera膰 technologie produkcji ro艣linnej do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
 • dobiera膰 technologie produkcji zwierz臋cej do rodzaju i wielko艣ci produkcji;
 • stosowa膰 informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotycz膮cych wytwarzania i przygotowywania do sprzeda偶y produkt贸w rolniczych;
 • kalkulowa膰 koszty produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • stosowa膰 przepisy o ochronie zwierz膮t, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci w produkcji
  rolniczej;
 • dostrzega膰 zagro偶enia dla zdrowia cz艂owieka, zwierz膮t i 艣rodowiska, zwi膮zane z wykonywaniem prac w produkcji rolniczej;
 • wskazywa膰 dzia艂ania zwi膮zane z bezpiecznym przechowywaniem 艣rodk贸w produkcji, produkt贸w pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz gospodark膮 odchodami zwierz臋cymi;
 • stosowa膰 procedury post臋powania w razie wypadku przy pracy i w innych sytuacjach zagro偶enia w gospodarstwie rolnym;
 • wskazywa膰 zagro偶enia ekologiczne powodowane dzia艂alno艣ci膮 rolnicz膮, okre艣la膰 ich skutki dla 艣rodowiska oraz sposoby zapobiegania dzia艂aniom negatywnym;
 • wskazywa膰 sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w gospodarstwie rolnym.