LOGOWANIE

TECHNIK SPEDYTORTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 przepisy prawa, umowy i konwencje mi臋dzynarodowe dotycz膮ce transportu i spedycji oraz obowi膮zk贸w administracji, przedsi臋biorc贸w i organ贸w kontrolnych;
1.2. rozr贸偶nia膰 zadania spedycyjne i transportowe z uwzgl臋dnieniem planowania, organizowania, realizacji, kontroli i weryfikacji czynno艣ci trans-portowo-spedycyjnych;
1.3. rozr贸偶nia膰 oznakowania 艂adunk贸w oraz opisywa膰 czynno艣ci z zakresu konfekcjonowania, pakowania i magazynowania 艂adunk贸w;
1.4. analizowa膰 dokumenty spedycyjne oraz oferty handlowe;
1.5. opisywa膰 post臋powanie reklamacyjne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami;
1.6. rozr贸偶nia膰 poj臋cia ekonomiczne stosowane w transporcie i spedycji oraz w przedsi臋biorstwie spedycyjnym;
1.7. rozr贸偶nia膰 艣rodki transportu do przewo偶enia 艂adunk贸w i os贸b, okre艣la膰 wymagania konstrukcyjne u偶ytkowe i eksploatacyjne pojazd贸w samochodowych;
1.8. stosowa膰 przepisy celne w obs艂udze fracht贸w mi臋dzynarodowych i rozliczeniach z urz臋dem celnym;
1.9. rozr贸偶nia膰 metody i narz臋dzia statystyczne niezb臋dne do wykonywania prac analitycznych zrealizowanych i planowanych zada艅 spedycyj-no-transportowych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. kalkulowa膰 koszty us艂ug transportowo-spedy-cyjnych, koszty czynno艣ci spedycyjnych oraz ofert handlowych na us艂ugi transportowo-spe-dycyjne;
2.2. dobiera膰 艣rodki transportu i opakowanie do realizowanych zada艅 spedycyjnych;
2.3. analizowa膰 wykonane i planowane zadania spedycyjne;
2.4. oblicza膰 podatki od u偶ytkowania infrastruktury drogowej, 艣rodk贸w transportu, wykonanych us艂ug;
2.5. optymalizowa膰 trasy przewozu 艂adunk贸w, koszty i czas realizacji zadania z wykorzystaniem zasad logistyki;
2.6. dobiera膰 formy ubezpieczenia 艂adunk贸w i 艣rodki transportu.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac transportowo-spedycyjnych;
3.2. stosowa膰 przepisy prawa przewozowego i czasu pracy kierowc贸w oraz Kodeksu drogowego;
3.3. wskazywa膰 przepisy zwi膮zane z wykonywaniem transportu towar贸w niebezpiecznych;
3.4. wskazywa膰 zasady kontroli jako艣ci i oceny wykonania prac transportowo-spedycyjnych;
3.5. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac transportowo-spedycyj-nych;
3.6. stosowa膰 odzie偶 robocz膮 i 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac transpor-towo-spedycyjnych;
3.7. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.8. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac transportowo-spedycyjnych.