LOGOWANIE

TECHNIK PRZEMYS艁U MODYTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK PRZEMYS艁U MODY:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. rozpoznawa膰 surowce, wyroby w艂贸kiennicze oraz materia艂y odzie偶owe na podstawie rysunk贸w, zdj臋膰, oznacze艅 i opis贸w zawartych w normach i dokumentacji technologicznej oraz rozr贸偶nia膰 ich w艂a艣ciwo艣ci;
1.2. wskazywa膰 zasady konserwacji wyrob贸w odzie偶owych, w zale偶no艣ci od sk艂adu surowcowego i sposobu wyko艅czenia;
1.3. odczytywa膰 rysunki 偶urnalowe i modelowe wyrob贸w odzie偶owych;
1.4. rozr贸偶nia膰 stopnie elementarne i zasadnicze dla w臋z艂贸w konstrukcyjnych przy stopniowaniu podstawowych element贸w szablon贸w wyrob贸w odzie偶owych;
1.5. rozpoznawa膰 podstawowe maszyny i urz膮dzenia stosowane przy wytwarzaniu wyrob贸w odzie偶owych w r贸偶nych fazach procesu technologicznego oraz rozr贸偶nia膰 ich podstawowe elementy;
1.6. rozr贸偶nia膰 metody, typy i systemy organizacji procesu produkcyjnego w przedsi臋biorstwie odzie偶owym i zak艂adzie miarowo-us艂ugowym;
1.7. odczytywa膰 i okre艣la膰 kolejne czynno艣ci wynikaj膮ce z graficznego zapisu wykonania w臋z艂贸w technologicznych w wyrobie odzie偶owym.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. dobiera膰 surowce, materia艂y i dodatki do wyrob贸w odzie偶owych, z uwzgl臋dnieniem ich w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowych, w zale偶no艣ci od fasonu i przeznaczenia wyrobu;
2.2. projektowa膰 wyroby odzie偶owe inspirowane sztuk膮, strojami historycznymi i regionalnymi, dla r贸偶nych typ贸w sylwetek;
2.3. dobiera膰 pomiary dla potrzeb konstruowania podstawowych element贸w form odzie偶y i stosowa膰 zasady obliczania odcink贸w konstrukcyjnych i dodatku konstrukcyjnego, w zale偶no艣ci od rodzaju wyrobu;
2.4. wykonywa膰 modelowanie element贸w wyrob贸w odzie偶owych;
2.5. dobiera膰 uk艂ady szablon贸w w zale偶no艣ci od asortymentu, fasonu i rodzaju materia艂u;
2.6. stosowa膰 zasady normowania materia艂贸w w produkcji miarowo-us艂ugowej;
2.7. dobiera膰 spos贸b obr贸bki technologicznej oraz maszyny i urz膮dzenia w zale偶no艣ci od rodzaju oraz funkcji wyrobu i w艂a艣ciwo艣ci materia艂u;
2.8. stosowa膰 zasady organizowania procesu technologicznego w szwalni.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych;
3.3. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych.