LOGOWANIE

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICHKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik usług fryzjerskich. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych
 • rozpoznawać stan włosów i skóry głowy oraz inne właściwości osoby obsługiwanej;
 • rozróżniać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy wchodzące w zakres usług fryzjerskich;
 • rozróżniać technologie wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 • rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków fryzjerskich w powiązaniu z ich działaniem na włosy i skórę głowy;
 • rozróżniać zmiany struktury włosów zachodzące podczas procesów chemicznych w poszczególnych zabiegach fryzjerskich;
 • rozpoznawać narzędzia, przybory, urządzenia stanowiące wyposażenie stanowiska roboczego i zakładu;
 • rozróżniać rodzaje projektowania i planowania fryzur;
 • wykorzystywać rysunki i opisy technologiczne przedstawiane w literaturze zawodowej do projektowania fryzur;
 • stosować terminologię z zakresu fryzjerstwa.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne
 • dobierać zabiegi fryzjerskie do stanu włosów i skóry głowy oraz innych właściwości osoby obsługiwanej;
 • dobierać narzędzia, przybory i urządzenia do rodzaju i technologii wykonywanych zabiegów fryzjerskich;
 • wskazywać kosmetyki odpowiednie do stanu włosów i skóry głowy oraz rodzajów zabiegów pielęgnacyjnych;
 • interpretować rysunki i opisy technologiczne przedstawiające techniki i metody wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 • wskazywać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji;
 • stosować informacje o nowych technologiach wykonywania zabiegów fryzjerskich.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w zakładzie usług fryzjerskich;
 • wskazywać zagrożenia występujące podczas wykonywania usług fryzjerskich;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania usług fryzjerskich.