LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2016':

- Materiały barwne wywoływane w procesie chemicznym C-41 to ........
- Który format jest formatem grafiki wektorowej? ........
- Wskaż program przeznaczony do gromadzenia i katalogowania materiałów cyfrowych dystrybuowany na licencji komercyjnej. ........
- Istotne zmniejszenie pojemność plików prezentacji multimedialnej uzyskuje się przez umieszczenie w niej ........
- W czasie wykonywania zdjęć studyjnych rozproszone światło uzyskuje się poprzez użycie ........
- Fotografie plenerowe w świetle miękkim wykonuje się ........
- Opracowując projekt graficzny zgodnie z zasadą bliskości, należy zachować regułę ........
- W celu zachowania porządku na liście warstw w programie Photoshop, należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO