LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 33991 - Uzyskanie dodatkowych informacji np. o ekspozycji zdjęcia, ogniskowej, czułości umożliwia zapis p...
 • Pytanie nr 33992 - Materiały barwne wywoływane w procesie chemicznym C-41 to
 • Pytanie nr 33993 - Negatyw prześwietlony, krótko wywoływany charakteryzuje się
 • Pytanie nr 33994 - Który format jest formatem grafiki wektorowej?
 • Pytanie nr 33995 - W mobilnej pracy, do szybkiego zeskanowania niewielkiej ilości tekstu należy zastosować skaner
 • Pytanie nr 33996 - Wskaż program przeznaczony do gromadzenia i katalogowania materiałów cyfrowych dystrybuowany na l...
 • Pytanie nr 33997 - Którego programu należy użyć do utworzenia znaku firmowego z możliwością bezstratnego powiększani...
 • Pytanie nr 33998 - Istotne zmniejszenie pojemność plików prezentacji multimedialnej uzyskuje się przez umieszczenie ...
 • Pytanie nr 33999 - W celu zredukowania odblasków z powierzchni błyszczących należy podczas fotografowania zastosować...
 • Pytanie nr 34000 - W czasie wykonywania zdjęć studyjnych rozproszone światło uzyskuje się poprzez użycie
 • Pytanie nr 34001 - Program OCR zapewnia
 • Pytanie nr 34002 - Fotografie plenerowe w świetle miękkim wykonuje się
 • Pytanie nr 34003 - Wskaż bezpłatny program, który umożliwia przeprowadzenie korekty zdjęcia.
 • Pytanie nr 34004 - Opracowując projekt graficzny zgodnie z zasadą bliskości, należy zachować regułę
 • Pytanie nr 34005 - Tworząc grafikę wektorową na potrzeby serwisu internetowego należy pamiętać o
 • Pytanie nr 34006 - W celu zachowania porządku na liście warstw w programie Photoshop, należy
 • Pytanie nr 34007 - Do wykonania zdjęcia kamienicy w dużym zbliżeniu najlepiej wykorzystać obiektyw
 • Pytanie nr 34008 - Najjaśniejszy obiektyw z wymienionych ma maksymalną wartość przysłony równą
 • Pytanie nr 34009 - Dobry projekt logotypu nie powinien
 • Pytanie nr 34010 - W prezentacji multimedialnej element graficzny, monochromatyczny to element w kolorze
 • Pytanie nr 34011 - Zdjęcia, które są umieszczane w Internecie w prezentacji multimedialnej zapisywane są w przestrze...
 • Pytanie nr 34012 - Rozpraszaczem doskonałym może być powierzchnia pokryta warstwą
 • Pytanie nr 34013 - Cechą charakterystyczną sekwencyjnej prezentacji multimedialnej są
 • Pytanie nr 34014 - W celu podkreślenia najważniejszej treści w prezentacji należy zastosować barwy ciepłe, czyli kol...
 • Pytanie nr 34015 - Tworząc prezentację multimedialną dla mediów cyfrowych, w celu zachowania czytelności treści, nal...
 • Pytanie nr 34016 - Do wykonania prezentacji w postaci "interaktywnej mapy" stosuje się program
 • Pytanie nr 34017 - Który programu należy użyć, aby opracować prezentację multimedialną w formie slide show?
 • Pytanie nr 34018 - Do zaprojektowania strony tytułowej prezentacji, stworzonej na bazie kolażu zdjęć, należy użyć pr...
 • Pytanie nr 34019 - W którym z wymienionych programów powinna być przeprowadzona korekta ścieżki dźwiękowej, planowan...
 • Pytanie nr 34020 - W pokazie slajdów efekt przenikania się jednego zdjęcia w drugie uzyskuje się po zastosowania
 • Pytanie nr 34021 - W prezentacji filmowa zasada rozwoju i zakończenia akcji polega na tym, że pierwsze zdjęcie przed...
 • Pytanie nr 34022 - W prezentacji multimedialnej postanowiono zastosować kolory dopełniające, czyli
 • Pytanie nr 34023 - W jaki sposób należy w prezentacji multimedialnej ułożyć elementy względem siebie, aby uzyskać po...
 • Pytanie nr 34024 - Który ze znaczników HTML służy do pogrubienia tekstu?
 • Pytanie nr 34025 - Którym znakiem zawartym w cudzysłowie musi kończyć się każda komenda w języku skryptowym Perl?...
 • Pytanie nr 34026 - Który z elementów prezentacji multimedialnej pomaga prowadzącemu w wystąpieniu, a widzowi w zapam...
 • Pytanie nr 34027 - Projektując prezentację multimedialną dla dzieci, należy pamiętać o umieszczeniu w niej
 • Pytanie nr 34028 - Wykorzystanie do prezentacji zdjęcia objętego licencją by-nc-nd, pozwala na
 • Pytanie nr 34029 - Autor może zamieścić w projektowanej prezentacji zdjęcie z koncertu
 • Pytanie nr 34030 - Jeśli w prezentacji będą pojawiać się znaki towarowe zastrzeżone prawem autorskim, to autor preze...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ