LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2016':

- Koncepcja zarządzania Kaizen stosowana w metodzie Just In Time polega na ........
- Bezpieczną technologią utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wykorzystującą metody biologiczne, jest ........
- Który z podsystemów w ramach systemu MRPI/II służy do obliczania obciążenia poszczególnych zasobów wynikających z planu produkcji? ........
- Przedstawiony moduł systemu obsługi produkcji - Technicznego Przygotowania Produkcji przedstawia ........
- Zakład produkujący blaty do stołów i kompletujący wszystkie elementy składowe wyrobów gotowych otrzymał zamówienie na wykonanie 500 stołów. Ile nóg należy zamówić u dostawcy, biorąc pod uwagę kompletację w toku i stan zapasów? ........
- Projektując terminal dystrybucyjny firmy kurierskiej obsługującej duże potoki drobnych przesyłek, jako podstawowe urządzenie transportu bliskiego należy wybrać urządzenie oznaczone literą ........
- Dostosowanie zewnętrznych wymiarów opakowań transportowych do wymiarów powierzchni ładownej palet, wymiarów wewnętrznych kontenerów i przestrzeni ładownej stosowanych środków transportu to ........
- Przeformowanie i wybieranie materiałów według zamówień odbywa się w strefie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.30-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: