LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 34191 - Koncepcja zarządzania Kaizen stosowana w metodzie Just In Time polega na
 • Pytanie nr 34192 - Okres od uruchomienia zlecenia produkcyjnego do zakończenia wszelkich działań z nim związanych, o...
 • Pytanie nr 34193 - Jeżeli linia produkcyjna i stanowiska są połączone transporterami i podajnikami, to produkcja odb...
 • Pytanie nr 34194 - Bezpieczną technologią utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wykorzystującą met...
 • Pytanie nr 34195 - Który z systemów informatycznych jest stosowany do zarządzania relacjami z klientem?
 • Pytanie nr 34196 - Elektroniczna wymiana dokumentów handlowych pomiędzy partnerami biznesowymi odbywa się z zastosow...
 • Pytanie nr 34197 - Który z podsystemów w ramach systemu MRPI/II służy do obliczania obciążenia poszczególnych zasobó...
 • Pytanie nr 34198 - Ile wynosi koszt uzupełnienia zapasów w badanym okresie, jeżeli zapotrzebowanie w tym okresie to ...
 • Pytanie nr 34199 - Przetworzenie dużych, jednolitych asortymentowo partii towarów na wiele zróżnicowanych asortyment...
 • Pytanie nr 34200 - Przedstawiony moduł systemu obsługi produkcji - Technicznego Przygotowania Produkcji przedstawia
 • Pytanie nr 34201 - Dostępność materiałów na potrzeby produkcji jest zapewniona dzięki tworzeniu sieci
 • Pytanie nr 34202 - Zasada HIFO (ang. Highest in First Out) oznacza
 • Pytanie nr 34203 - Zakład produkujący blaty do stołów i kompletujący wszystkie elementy składowe wyrobów gotowych ot...
 • Pytanie nr 34204 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 34205 - Analiza ABC/XYZ umożliwia podział asortymentu magazynowego na dziewięć grup. Towary z grupy CZ ch...
 • Pytanie nr 34206 - Projektując terminal dystrybucyjny firmy kurierskiej obsługującej duże potoki drobnych przesyłek,...
 • Pytanie nr 34207 - Oblicz wskaźnik niezawodności dostaw, jeżeli na 250 zrealizowanych dostaw wyrobów gotowych do odb...
 • Pytanie nr 34208 - W magazynie metoda składowania według rotacji zapasów polega na
 • Pytanie nr 34209 - Dostosowanie zewnętrznych wymiarów opakowań transportowych do wymiarów powierzchni ładownej palet...
 • Pytanie nr 34210 - Każdemu produktowi, który różni się od innego np. kolorem, rozmiarem czy sposobem pakowania, przy...
 • Pytanie nr 34211 - Koszt utrzymania magazynu kształtuje się na poziomie 5,00 zł/m2. Ile wyniesie koszt utrzymania ma...
 • Pytanie nr 34212 - Przeformowanie i wybieranie materiałów według zamówień odbywa się w strefie
 • Pytanie nr 34213 - Ile wynosi średni roczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni magazynowej, jeżeli koszty magazynowan...
 • Pytanie nr 34214 - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie od dostawcy materiałów do magazynu jest
 • Pytanie nr 34215 - Ile wynosił zapas końcowy towaru w sieci dystrybucji, jeżeli dostawa wynosiła 1 800 szt., zapas p...
 • Pytanie nr 34216 - Strategia logistyczna DRP oznacza planowanie
 • Pytanie nr 34217 - W sytuacji gdy producent sam, na własny koszt i ryzyko, zajmuje się rozmieszczeniem i sprzedażą s...
 • Pytanie nr 34218 - Zakład zajmujący się produkcją soku jabłkowego ma wybrać najlepszego dostawcę jabłek. Z którym do...
 • Pytanie nr 34219 - Miejsce w łańcuchu dostaw, z którego jest realizowane zamówienie klienta, określa się jako
 • Pytanie nr 34220 - Aby zapewnić dostępność i dostawę produktu tylko wtedy, gdy odbiorca realnie go potrzebuje, musi ...
 • Pytanie nr 34221 - Jaka jest jednostkowa cena netto dostawy paletowej jednostki ładunkowej (pjł), jeżeli faktura za ...
 • Pytanie nr 34222 - Model internetowy relacji biznesowych polegających na zawieraniu transakcji drogą elektroniczną p...
 • Pytanie nr 34223 - RFID to technologia, która umożliwia kontrolę przepływu towarów w oparciu o
 • Pytanie nr 34224 - Ile paletowych jednostek ładunkowych (pjł) można sformować i wydać z magazynu w ciągu 5 dni, jeże...
 • Pytanie nr 34225 - Logistyka, zajmująca się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie całej gospodarki krajowej...
 • Pytanie nr 34226 - Koncepcja, w której produkty dostarczone do terminalu, praktycznie bez składowania, podlegają nat...
 • Pytanie nr 34227 - Do czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa produkcyjnego wpływających na decyzje dotyczące sposob...
 • Pytanie nr 34228 - Oferowanie produktów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży na danym szczeblu kanału, w grani...
 • Pytanie nr 34229 - Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 10 dzień miesiąca. W którym dniu należy złożyć zamówie...
 • Pytanie nr 34230 - Koszt wytworzenia 1 litra mleka w mleczarni kształtuje się na poziomie 1,00 zł. Zakład sprzedaje ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ